CU CHAMPION Core Team 2018

Show More
Show More
Show More
Show More

Copyright © 2020  CU CHAMPION 

鄒曉揚

研究組組員 我想透過research幫到更多老人家。 另外,我希望提供更良好嘅體驗比我地嘅服務對象。 學系/年級 : 護理/三 書院 : 和聲書院 興趣:聽歌